2008-06-09

FRA-övervakningen:Myten om det globala terrorhotet


Bild från Attila

Ett av motiven för att införa massövervakning av svenska folkets internet-, telefon-, e-post- och sms-trafik är terroristhotet. Jan Guillou har redan beskrivit det fint i Fienden inom oss och jag måste säga att jag saknar honom i debatten. Han om någon borde ha intresse av att debattera det här, eftersom han var en av de som avslöjade IB-affären.

Terroristhotet innebär att om inte alla svenskars göranden och låtanden övervakas så kommer det att ske terrordåd inom landets gränser. Kanske inte idag eller imorgon, eller i år. Men någon gång. Även fast Säpo har meddelat den lägsta hotnivån hur länge som helst. Men vi vet alla hur de är, de där muslimerna. Rätt vad det är så slår de till. Eller inte.

BBCs Adam Curtis har kommit med mycket intressanta tv-dokumentärer de senaste åren. Century of the Self handlar om Sigmund Freuds idéer som den förste PR-konsulten Edward Berneys förädlade och framväxten av konsumismen främst i USA.

En annan intressant serie som BBC släppte 2004 heter The Power of Nightmares: Rise of the politics of fear. Märk väl att denna gjordes innan 7 juli-bombningarna i London 2005, men den har ändå en hel del bra poänger. Den är i tre delar och behandlar framväxten av dels islamisktiska extremismen, dels neokonservatismen i USA som Adam Curtis anser vara sprungna ur samma sak, nämligen missnöjet med liberalismen som politisk dogm. Den visar även hur idéerna spridits över världens så kallade demokratiskt styrda länder och urholkat rättsstaten. Erik Hultin skriver om tredje delen.

Utan att avslöja för mycket, visar den på historiska orsaker till varför den extrema islamismen uppkom, men avstår från att politisera det för mycket. Den visar också på hur neokonservatismen, med Donald Rumsfeldt, Dick Cheney, Richard Perle och Paul Wolfowitz i spetsen utnyttjat islamismen för att främja sina egna mål om en gemensam fiende för att ena landet och styra bort från liberalismen som enligt dem hotade att splittra människorna.

Den finns för nedladdning eller streaming via Archive.org som Public Domain.

Den finns att ladda ner via BitTorrent också:
Del 1: Baby it's cold outside
Del 2: The phantom victory
Del 3: The shadows in the cave

Andra inlägg i FRA-debatten: Oscar Swartz, Opassande, Basic Personligt, Blogge Bloggelito, Lakes lakonismer, Trottens betraktelser, Christian Engström, Herr Klokboks kollektion, med flera.

Andra intressanta bloggar om , , , , , ,

Inga kommentarer: