2010-02-16

Val hos Ubuntu-se.org

Eftersom min tid som Teamledare - och Andreas Olssons tid som Team Contact - för Ubuntu Sverige snart är över, hålls det just i detta nu en nomineringsprocess för att utse våra efterträdare.

Detaljer kring processen kan läsas i den här forumtråden.

Nomineringsprocessen skulle egentligen ha avslutats för några dagar sedan, men har på grund av vissa tveksamheter kring upplysningen kring valet och nomineringstiden och några avhopp förlängts ytterligare en tid för att vaska fram fler kandidater.

Nomineringen pågår från skrivande stund fram till den 23:e februari klockan 24:00.

Omröstningen kommer att äga rum på forumet mellan den 24:e februari klockan 03:00 till och med den 7:e mars klockan 24:00.

Ovanstående länk kommer att innehålla all information som står att finna kring nomineringarna, valet och resultatet.

Välkomna in och påverka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2010-02-09

Norge ger tummen ner för OOXML


En ny utredning beställd av det norska Direktoratet for forvaltning och IKT menar att OOXML är olämpligt för utbytande av redigerbara dokument i offentlig förvaltning.

Norge har sedan årsskiftet standardiserat på OpenDocument-formatet (ODF) inom offentlig sektor och har parallellt med detta undersökt möjligheterna för att också använda Microsofts OOXML som standard. Utredningen, som gjorts av Hypatia AS i samarbete med Standard Norge, menar att OOXML-standarden har för många ändringsförslag (över 100 stycken på tillsammans mer än 1000 sidor) och att den framförallt har för få fungerande implementationer, alltså program som klarar av att läsa och skriva standarden till 100%.

Vidare debatt kommer att följa eftersom ärendet inte är avgjort i och med denna utredning. Jag tolkar den här sidan som att man vill ha in någon typ av remiss-svar på utredningen.

Microsoft hävdar att Hypatia AS är partiska och för en egen agenda då de redan vid standardiseringsförhandlingarna i Norge menade att OOXML var en uselt uppbyggd dokumentstruktur som hade varit alltför påverkade av Microsoft under alla år.

I slutet av januari stod det klart att Danmark väljer ODF framför OOXML på grund av att ODF var det enda formatet som levde upp till de krav man ställde:

  • Formatet måste vara fullständigt dokumenterat och offentligt tillgängligt.
  • Det måste kunna implementeras fritt utan ekonomiska, politiska eller juridiska begränsningar på implementation och användning.
  • Måste vara godkänt av ett internationellt erkänt standardiseringsorgan, till exempel ISO.
  • Det måste kunna visas att standarden kan implementeras i sin helhet på flera plattformar.
  • Formatet måste ha interoperabilitet med funktionerna till andra standarder på listan.

Även om Sverige också har ODF som offentlig standard är det något annat som gäller i den ack så praktiska verkligheten. ODF kan väldigt sällan användas eller ens läsas av kommunala förvaltningar och inte heller av många statliga myndigheter.

Dags att ta ett krafttag för användandet av öppna dokumentstandarder.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,