2008-06-10

Aftonbladet missar FRA-poängen

Det är bra att även skvallerpressen har vaknat. Det är dock mindre bra att man inte förstår vidden av den så kallade FRA-lagen.

Aftonbladet skriver att:

Mejl-, fax- eller telefontrafiken måste ha passerat Sveriges gräns för att spaning ska vara tillåten.


Vad man inte skriver är att detta kan gälla i princip all internettrafik som förekommer. Detta eftersom internet är uppbyggt på ett sådant sätt att det inte respekterar nationsgränser.

De skriver också att:

Hoten mot Sverige har förändrats. I dag heter riskerna terror, massförstörelsevapen och tekniska sabotage. Inte krig, som förr. Därför behövs nya metoder för att i förväg upptäcka de som planerar till exempel terrorattentat mot svenska mål. Formuleringen ”yttre militära hot” ersätts och blir kort och gott ”yttre hot.”


Att detta innebär allt ifrån valutaspekulationer, flyktingströmmar till miljöhot skriver de inte heller. Att alla trovärdiga källor ser terrorhoten mot Sverige som små eller rent av obefintliga nämns inte. Dessutom finns det mycket som tyder på att den världsomspännande terrorn inte existerar.

Ett annat citat:

Uppgifter som berör meddelarskyddet och efterforskningsförbudet ska alltid förstöras.


Finns det något som garanterar att så kommer att ske? Finns det något som garanterar att sådant inte kommer att ske i framtiden? Det sades att hastighetskamerorna inte fick användas till att lösa andra brott. Så är det inte längre.

Sen får man absolut inte glömma IB-affären, Säpos åsiktsregistrering i strid mot lagen sedan 1975 fram till 1998, samt den senaste Deutsche Telekom-skandalen.

Ett bra förstaförsök, Aftonbladet, men bättre lycka nästa gång.

Andra bloggar om , , , ,

Inga kommentarer: