2010-06-28

Varför valfail, SR och SVT?

Det är inte så att man blir förvånad precis. Men oavsett hur man ser på det så marginaliseras de mindre partierna till förmån för de större. Nu har förvisso sanningssägarpartiet (åtminstone enligt dem själva) Sverigedemokraterna lyckats ta sig in i politikens senaste finrum, valpejl.se. Men där stoppas all övrig konkurrens effektivt. 5 516 personer kandiderar i år till en riksdagsplats. Gemensamt för (nästan alla) dessa är att de får möjligheten att fylla i en enkät med ett antal frågor för att kunna nå ut med sitt budskap. Partipolitiskt fördelar sig dessa enligt valpejl på det här sättet:

 • Moderaterna: 765

 • Folkpartiet: 815

 • Centerpartiet: 756

 • Kristdemokraterna: 771

 • Socialdemokraterna: 742

 • Miljöpartiet: 623

 • Vänsterpartiet: 665

 • Sverigedemokraterna: 63

Övriga partiers riksdagskandidater uppgår till 316 stycken.

Dessa utgörs av (förutom synbarligen partilösa kandidater) dessa partier:
 • SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

 • RS - Rättvisepartiet Socialisterna

 • F! - Feministiskt initiativ

 • PP - Piratpartiet

 • SKÅ - Skånepartiet

 • SocD - Socialradikala Demokraterna

 • Riksh - Rikshushållarna

 • ALP - Allianspartiet/Medborgarens röst

Det är ingen massiv skara partier. Det är inte ens fler än vad som kan räknas på fingrarna. Men ingen av dessa partiers kandidater har fått svara på enkäten.

Jag kan förstå om man drar gränsen för vilka partier som får en egen knapp att trycka på i systemet. Men att man går ut och skriver följande är ju bara skandalöst:

För att få svara på enkäten måste du tillhöra något av de sju nuvarande riksdagspartierna eller Sverigedemokraterna och kandidera till riksdagen.


Varför denna partibegränsning? Det kan ju knappast vara utrymmesbrist på sajten i alla fall, eftersom de övriga partiernas kandidater uppgår till knappt hälften av exempelvis ett marginalparti som Vänsterpartiets kandidater. För att inte tala på Folkpartiet, som har whopping 815 kandidater som får fylla i sina enkäter om de bara vill.

Att ha över 65 000 kandidater till kommun, landsting och riksdag med var sin ifyllda enkät är förstås orimligt. Det blir en logistisk mardröm och kan motiveras. Inte på ett enkelt sätt i dessa IT-tider, men det kan motiveras.

Att motivera att utesluta 316 av de 5516 riksdagskandidaterna låter sig inte göras lika enkelt. Hur kan man på ett rimligt sätt motivera uteslutandet av Feministiskt initiativ, som fick 2,2 procent i Europaparlamentsvalet 2009, eller Piratpartiet som fick 7,1 % av rösterna i samma val? Piratpartiet var således mer framträdande än så kallade etablerade partier som Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna fick 2,93 % i valet 2006 och fick därför statligt partistöd. Är det detta enda kriterium som utgör basen för urvalet på valpejl.se? Jag hoppas verkligen inte det.

Jag antar därför att det är en bugg någonstans och har därför rapporterat detta till valpejl@svt.se:

Hej!

Jag försöker att gå in och läsa enkätsvar av någon från följande partier:

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti
RS - Rättvisepartiet Socialisterna
F! - Feministiskt initiativ
PP - Piratpartiet
SKÅ - Skånepartiet
SocD - Socialradikala Demokraterna
Riksh - Rikshushållarna
ALP - Allianspartiet/Medborgarens röst

men finner då att de saknas i systemet. Då det inte finns en rimlig
förklaring till att ni uteslutit övriga partiers 316 kandidater från att
svara men låter 5200 andra riksdagskandidater göra det, måste det
finnas en rejäl bugg någonstans i databasen, alternativt i koden som
hämtar informationen.

Eftersom jag är systemutvecklare själv förstår jag att det bara är ett
slarvigt förbiseende från er sida och hoppas på en snar förbättring. :)

MVH Mathias


Om inte sunt förnuft biter på dem så kanske en rejäl dos av tjat och gnäll gör det? Man kan bara anta att hela valpejl och den valrörelse som nu dragit igång har till uppgift att bevara status quo. Industriarbetaren och Slöddertäljebon, den bildlöse Johnny Olsson, ägare av noll bolag, skriver som vanligt läsvärt om valpejl, liksom Beelzebjörn.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

2010-06-17

Statens musiksamlingar väljer Ubuntu

IDG.se rapporterar att Statens musiksamlingar, en gigantisk myndighet med 60 anställda som jag aldrig tidigare har hört talas om, går över från Windows till Ubuntu.

Man menar att bytet medför en besparing på mellan 75 000-100 000 per år, plus att man slipper uppgraderingskostnaderna till Windows 7 och allt associerat därmed, som hårdvaruuppgradering och uppgradering av kontorsprogramvara.

Den lösning de använder sig av är tunna klienter, som förlänger livslängden av datorerna till nästan det dubbla. Normalt menar man att livslängden på en dator är tre år, men då de tunna klienterna inte kräver så mycket av hårdvaran kan man istället använda datorerna i fem-sex år.

Fördelen med en lösning som bygger på tunna klienter är också att användarna inte behöver ha fasta arbetsplatser. Man kan ta med sig sitt skrivbord till vilken av datorerna som helst och fortsätta att arbeta där.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2010-06-13

USA kan säkert lita till Sverige att stänga Wikileaks

Det verkar som att de federala myndigheterna i USA är på jakt efter en av webbplatsen Wikileaks förgrundsfigurer Julian Assange. Wikileaks har enligt dem kommit över runt 260 000 hemligstämplade diplomatiska meddelanden som skickats under ett flertal år, bland annat angående USAs strategi i mellanöstern.

Meddelandena ska enligt de federala myndigheterna ha läckts av en 22-årig underrättelsespecialist i den amerikanska armén vid namn Bradley Manning. Manning ska även ha tagit på sig ansvaret för att ha läckt de kontroversiella videor som kallas Collateral Murder, som visar när USAs armé dödar civila (inklusive två Reuters-journalister) i Irak.

Wikileaks är för närvarande inhyst hos den kontroversiella tjänsteleverantören PRQ i Sverige (enligt SVT).

Enligt artikeln från The Daily Beast, länkad ovan, är dock Wikileaks utspridd på flera olika servrar över världen, vilket gör den svår att stänga ner.

Jag är övertygad om att det svenska "rättssystemet" ska hjälpa till att tysta de som vill lyfta ut hemligheterna i ljuset. Eller helt enkelt sätta dem bakom galler för att de skulle kunna begå brott. Någon gång i framtiden, om inte just nu.

Det är inte lätt att vara whistleblower i dessa tidevarv.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

2010-06-04

Webbstandarder: In Microsoft we trust (IE9)

Av välciterade källor har vi lärt oss att det finns tre typer av lögner: lögn, förbannad lögn och statistik.

Av dessa tre kan vi nu åtminstone sluta oss till att Microsoft behärskar statistik-delen väldigt fördelaktigt. I en ganska färsk test av en betaversion av Internet Explorer 9 (IE9), kunde Microsoft stolt leverera ett testresultat för bland annat HTML5 där IE9 hade klarat sig fläckfritt.Problemet med testet var bara att de saker som undersöktes var endast de delar där IE9 hade något som helst att komma med. Alla andra delar hade utelämnats. IE9 fick därför 100% på alla delar.

Individerna bakom freeciv.net har därför utformat ett eget test, med bara de delar där Microsofts webbläsare inte kan någonting. Från 100% till 0% på mindre än två minuter.Så ska vi lita på Microsofts PR-avdelning eller Freeciv's egen bashing-avdelning? Svaret är förstås att vi inte ska lita på något av dem. Båda är tillrättalagda för att lyfta fram det bästa respektive sämsta med Internet Explorer 9.

Vad jag vill med den här posten är att visa på hur viktigt det är att vara källkritisk på Internet. Typ.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

2010-06-02

Stoppa datalagringsdirektivet 2.0

Då var det dags för ytterligare en ändamålsglidning i barnens namn. 324 EU-parlamentsledamöter inklusive svenska moderater som Anna-Maria Corazza Bildt (med en svårslagen TPT), kristdemokrater som Alf "Internetgenerationen" Svensson och den allt antiliberalare Marit "död hud" Paulsen (fp), står bakom ett initiativ till att utöka datalagringsdirektivet till att omfatta även sökningar på exempelvis Google.

Förutom att resonemanget kommer att bli duktigt kostsamt och i det närmaste ogenomförbart är det roliga i resonemanget att man vill utöka direktivet för att stoppa barnpornografi.

När till och med Annie Johansson är emot, då måste det vara dåligt. Hon menar att det är tack vare Thomas Bodström som vi har direktivet. Det är tydligen lättare att peka finger än att stå upp för sina ideal när man själv ska trycka på knappen.

Utökningen motiveras med kampen mot barnpornografi. Men en sådan utökning skulle inte vara ett effektivt verktyg i detta hänseende. Det är istället ett förslag som strider mot proportionalitetsprincipen, som innebär ett kraftigt ingrepp i den personliga integriteten och som med all sannolikhet skulle innebära stora kostnader för internetoperatörerna, vilka skulle övervältras på konsumenterna. Dessutom finsn det idag effektiva vapen i kampen mot barnbornografi där det finns på frivillig väg avtal mellan teleoperatörer och polisen i detta avseende.


Byt ut "barnpornografi" mot "terrorism" så har du ett klockrent citat för att fördöma även FRA-lagen. Men att kritisera sig själv skulle aldrig komma på fråga. Som en vän skrev idag, "vi behöver inte tidningar, vi behöver journalistik".

Det känns inte helt långt borta att applicera samma resonemang på partier och politiker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,