2008-06-16

FRA-debatten: Hotar (m) med uteslutning vid nej-röst?

Enligt Bloggen Bent och Svensson hotas de inom moderaterna som röstar nej till FRA-lagen med uteslutning.

Ingen av de länkade har enligt vad de själva säger anledning att tvivla på uppgifterna.

Så utan att överdriva kan jag påstå att det har gått prestige i den här frågan. Moderaternas riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson skrev på DN Debatt att "Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD" och det är en mycket läsvärd artikel. Inledningsvis skriver hon

Sverige har en unikt maktlös riksdag. Sverige utmärker sig i en ny studie genom att vara det enda landet i OECD som saknar en reell maktdelning. Vår grundlag är byggd på principen om maktkoncentration i stället för maktdelning. Utan en genomgripande förändring av vårt parlamentariska system kommer riksdagen att förbli ett transportkompani. Det är obegripligt att de som berörs mest, riksdagsledamöterna, inte låter sina röster höras i denna fråga


Det är förståeligt att speciellt unga riksdagsledamöter känner sig tveksamma till att gå emot partipiskan. En grundlön på 52 900 kronor får man som 20- till 30-åring inte på så många andra yrken. Utöver detta traktamenten och ett fritt årskort på SJ. Jag hade definitivt inte tackat nej.

Enligt Pålsson har Grundlagsutredningen hållt på i fyra år utan att ett ljud har hörts. Pålsson skriver också att i en undersökning som hon startade var Sverige i det närmaste unikt:

Vi saknar en författningsdomstol. En sådan finns i nästan alla andra länder som ingick i undersökningen. Förslag från regeringen som strider mot grundlagen kan därför inte stoppas på formella grunder av en oberoende instans. Vi har förvisso ett lagråd som skall granska regeringens förslag, men regeringen har ingen skyldighet att följa Lagrådets rekommendationer.


Hade vi haft en sådan skulle FRA-förslaget ha stoppats i sin linda. Att regeringen dessutom kan köra över Lagrådet om de behagar, skapar heller ingen trygg stämning att landet är i rätta händer.

I övrigt är det väl värt att notera att DN dammar av en artikel från internet world daterad juli 2007 och använder på sin förstasida som nyhet. Att den sedan letar sig till SVT Text som en stor nyhet visar hur "med" gammelmedia är i den här kapplöpningen mot tiden.

Det är inte bara uteslutning som det hotas med, utan nu cirkulerar även rykten om att "om inte alliansen röstar igenom detta, så kommer socialdemokraterna göra samma sak".

Alla medel är tydligen tillåtna för att få igenom den här skiten på onsdag.

Precis som Anna och Mikaelengagerar jag mig för mina barns skull.

Vad är det för värld vi lämnar efter oss? Och till vilket pris? Partiprestige rimmar illa med förmågan att styra ett land.

Vi borde se över vårt styressätt från grunden. Den politiska adeln har förverkat sin rätt.

Andra intressanta bloggar om , , , , , ,

1 kommentar:

Pär Henriksson sa...

Detta stämmer inte. Det är ett löst rykte utan någon som helst grund. Ingen kommer att uteslutas. Moderaterna fungerar inte så. mvh Pär Henriksson, kommunikationschef moderaterna