2008-11-01

Kalmar län går den öppna vägen

Jag får mig till livs via Adolfssons blog att Kalmar läns kommuner och landsting rekommenderas att använda öppna format och system i ett nytt beslut på regionförbundets styrelsesmöte.

I pressmeddelandet står att läsa bland annat att

Utöver detta ska möjligheterna för en gemensam drift av IT-system samt ett byte till så kallad OpenOffice utredas.
[..]
Vid sidan av ökad samverkan så ska möjligheterna för öppna program i stället för licensbaserade program utredas närmare. Landstinget har redan i dag börjat diskutera detta eftersom det för deras del kan handla om 1000-tals licenser. Genom en ökad användning av detta kan man nå kortsiktiga och långsiktiga vinster genom bland annat gemensam drift, frigörande av resurser samt en starkare utveckling.


Adolfsson hoppas på att de ska använda Ubuntu, men kanske måste det komma till en aktör som erbjuder storskalig kommersiell support för Ubuntu innan det kan bli ett riktigt seriöst alternativ för offentlig verksamhet och företag. Om man inte löser det via egen helpdesk då, förstås.

OpenOffice 3.0 kommer att öppna kommunerna på ett helt annat sätt då det har inbyggt stöd även för Microsofts OOXML-dokument, alla andra Microsoft-format samt den standard som även SIS numera ställer sig bakom, nämligen OpenDocument Format (ODF).

Kanske kan Kompetenscentrum för Öppen källkod i offentlig verksamhet, OpenSweden.se äntligen få vatten på sin kvarn. Jag passar också på att gratulera Mats Östling, mannen bakom initiativet, till Nordic Free Software Award.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Thomas Tvivlaren sa...

Alltid kul när dylikt sker! Sverige den stora IT-undret ligger onekligen efter på denna front...

Anonym sa...

län kan misstolkas.