2008-05-14

SKL öppnar ett Open Source-kompetenscenter

I ComputerSweden idag kan vi läsa att Mats Östling på Statens Kommuner och Landsting är i farten igen. Nu har SKL öppnat ett nationellt kompetenscenter för öppen källkod, OpenSweden.se, en i nuläget ganska spartansk webplats, men som har stora ambitioner. Framtida inriktning är:


  • Under våren lanseras nordens första testcenter för öppna program som redan har väkt ett stort intresse såväl inom som utom landets gränser.
  • Vi planerar för en kompetensnod kring Open Office och ODF.
  • Vi planerar en introduktionsutbildning kring öppna program, i samverkan med någon/några högskolor, för i första hand IT - tekniker i offentlig sektor.
  • Upphandlingsfrågor och affärsmodeller är ett område som kommer att lyftas, vi för diskussioner med flera högskolor och universitet kring detta.
  • Vi har kontakt med ett svenskt - finskt samarbete "Open kvarken" där högskolor, kommuner och företag ingår, ett syfte är att ta fram nya öppna applikationer.Detta för vidare ambitionen med programverket.org, en programpool för statligt utvecklade program med fria licenser.

I nästa vecka, den 21 maj, är det dessutom dags för en konferens i riksdagen med temat "Bättre utveckling och tillväxt med öppen programvara och öppna standarder". Konferensen anordnas av föreningen Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige, Open Source Sweden och Karl Sigfrid från Moderata samlingspartiet.

Det börjar med andra ord röra sig lite på FOSS-fronten även i Sverige. Flera länder har redan gått över till öppna standarder och öppen källkod och jag befarade länge att skutan stod still i Microsoftlandet Sverige.

Nu är jag vid gott hopp igen.

Andra intressanta bloggar om , , , , ,

Inga kommentarer: