2008-11-18

Gartner: 85 procent av tillfrågade företag använder öppen källkod


Bild från Alexis Moussine-Pouchkin

IDG.se meddelar att analysföretaget Gartner i en undersökning bland 247 företag kommit fram till att 85 procent av dessa använder öppen källkod i sin verksamhet. De resterande 15 procenten planerar att göra det inom en snar framtid.

Det trevliga är att 100% av 247 tillfrågade företag kommer att använda sig av öppen källkod i framtiden, men vad som är lite tröttsamt med artikeln är det negativa som skrivs om "riskerna" med öppen källkod.

Enligt analytikern Laurie Wurster på Gartner "riskerar företagen [framför allt] att begå brott mot upphovsrättslagen". Marcus Rejås bemöter detta på sin blogg. Från artikeln på IDG.se:

Att något är fritt att använda betyder inte att det är gratis, säger Laurie Wurster som är analytiker på Gartner.


Där har hon givetvis rätt. Kostnad för implementation, drift och underhåll kommer alltid att finnas där, även om programvaran som används är fri och gratis.

Hon tycker att företagen måste ha en policy som säkrar användandet av öppen källkod. En policy som tydligt bestämmer vilka applikationer som ska bygga på öppen källkod och en policy som identifierar de risker som finns gällande upphovsrätt och support i samband med öppen källkod


De risker som finns är vid en eventuell kommersialisering av programvara som i grunden bygger på något med vissa öppen källkods-licenser. Eftersom många av licenserna kräver att de som utvecklar med öppen källkod som grund måste skicka med källkoden till sina egna program också blir det omöjligt att distribuera denna mjukvara med stängd källkod. Detta är för att garantera användares och utvecklares frihet att förbättra och anpassa programmen efter sina egna behov.

Vid Software as a Service (SaaS, eller distribuerad mjukvara) är detta inget problem, men vid traditionell spridning av program "i kartong" kan det bli ett problem. Vid intern användning på företag brukar det heller inte vara ett problem.

Trevlig läsning är dock att huvudargumenten för användning av öppen källkod finns med, nämligen lägre totalkostnad (TCO, Total Cost of Ownership), lägre utvecklingskostnad, lättare att starta mjukvarupojekt samt kortare TTM (Time To Market).

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: