2009-10-22

Staaackars Microsoft


Den 9-10 november hålls det arbetsmöte i Visby om den framtida IT-agendan i EU. Näringsdepartementet har skrivit en rapport inför mötet. I den står det, bland mycket annat att:

”Mer likvärdiga konkurrensvillkor på programmarknaden skulle kunna uppnås genom krav på enbart öppen källkod i offentliga upphandlingar”


Det lilla stycket får Valentino Berti, ordförande i Microsofts partnerförening, att gå i taket. Han hävdar att rapporten är en partsinlaga och ingen objektiv rapport. Partnerföretagen hävdar att

"Om offentlig sektor gick över till att enbart använda öppen källkod skulle det skapa kaos i näringslivet och det skulle skada både IT-industrin och den offentliga it-verksamheten."


Hur de har kommit fram till den slutsatsen är inte ämnet för den här bloggposten, så vi lämnar det därhän, även om det kan dras intressanta paralleller till upphovsrättslobbyns sätt att se på verkligheten. Men det är ett intressant medgivande att offentlig sektor är så beroende av de lösningar man kör nu att de som levererar lösningarna tror att det kommer bli pannkaka av alltihop om man ska försöka bygga sig ur det.

I nästa andetag säger Valentino Berti att
"vi är helt enkelt affärsmässiga och anpassar oss efter det som kunderna vill ha"

Man får förmoda att de gör det så länge inte kunderna vill ha öppen källkod. När nu kunderna vill ha öppen källkod borde det ju inte vara ett problem för partnerföretagen att leverera lösningar med källkoden inkluderad om de nu är så affärsmässiga och anpassningsbara. Eller så står Valentino Berti och ljuger pressen rakt i ögonen. När man har en så dominerande marknadsställning som Microsoft har idag är det inte märkligt att de vill ha det som det alltid har varit. Förnyelse och nytänkande kommer sällan från de stora jättarna, det finns det ändlösa exempel på i historien.

Men även om jag småbarnsnaivt hoppas att man slänger ut all stängd källkod och går över till öppna alternativ, tror jag inte att det är så det kommer att gå till. Snarare handlar det om att man i framtida upphandlingar och utvecklingsprojekt kommer att ha som skall-krav att källkoden ska skeppas med produkterna.

Och jag tror inte att man väljer en kammarprodukt framför en multinationell jättes megasystem om det inte löser problemet bara för att det är öppen källkod. Vinsten med en öppen källkodsprodukt är dock att man genom att starta ett utvecklingsprojekt i egen regi, eller leja bort det till externa konsulter, kan utöka och anpassa produkten efter de behov som finns.

Att det sedan är Valentino Berti som gråter ut i pressen värre än Kikki Danielsson är ju lite ironiskt då han applåderade stående när Microsoft lyckades kuppa igenom sitt dokumentformat OOXML (utan svensk medverkan) som ISO-standard. Varför den händelsen är en särdeles dålig sak inför framtiden kan ni få förståelse för om ni läser Påvels blogg om att äga sina dokument.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: