2008-10-30

Sardinien väljer öppen källkod

Enligt den internationella IDG News Service har det regionala styret på Sardinien i Italien klubbat igenom en skrivelse som innebär att främja användning av programvara med öppen källkod i hela regionen. Nu återstår omröstning i det regionala parlamentet.

(Det som följer nedan är en fri översättning från länken ovan)

Motionen gavs grönt ljus av vänster-center-regionstyret för lite mer än en vecka sedan och administrationen hoppas att den kommer att röstas igenom som lag av det regionala parlamentet den kommande januari, säger Massimo Dadea, "counsilor of general affairs" i en telefonintervju.

Förslaget har haft en ganska svår resa såhär långt. Det har stött på kulturella svårigheter och det kan ha förekommit viss lobbying mot det, så resan genom rådet kan även den bli besvärlig, säger Dadea.

Sardinien har dragit nytta av tidigare erfarenheter från regioner som Emilia Romagna (med huvudstad Bologna) och Toscana, som också har klubbat lagar som uppmuntrar användning av öppen källkodsprogramvara, men Dadea menar att den Sardinska motionen har gått ett steg längre. "Det nya är att vi knutit ihop främjandet av öppen källkodsprogramvara med åtgärder för att främja ett kunskapsbaserat samhälle. Det innebär investeringar i forskning och utveckling, ny teknik och också personalresurser."

Kapitel nio i den förslagna nya lagen talar om att regionen "främjar och använder lösningar baserade på fri programvara för att begränsa och rationalisera användningen av skattemedel, för att förenkla möjligheter till återanvändning och interoperabilitet mellan komponenter som produceras av olika leverantörer genom öppna protokoll och format".

Det säger också att de regionala myndigheterna måste motivera specifika skäl för att välja en produkt med stängd källkod framför ett öppen källkodsalternativ. Förslaget säger också att företag i anbudstävlan kan få extra poäng i budgivningen om deras förslag använder sig av öppen källkodsprogramvara.

Den nya lagen kommer att minska kostnader, skapa lokala möjligheter för programvaruutveckling och uppmuntra experimenterande och innovation, säger Dadea. En annan av förslagets paragrafer "calls for" ett partnerskap mellan den Sardinska forskningsmyndigheten och lokala företag, akademiska institutioner och de regionala myndigheterna för att främja utvecklingen av ett informationssamhälle genom att försäkra sig om lokalt tillgängliga IT-kunskaper.

"Det här förslaget är inte riktat mot någon och det kommer inte att skapa "rigidities" i systemet", insisterar Dadea. Han säger att förslaget har gjort Sardinien till en legislativ pionjär och har gett inspiration till förslag som nu förs fram på riksnivå av det oppositionella Demokratiska partiet.

Sardinska regionens president, Tiscali-grundaren Renato Soru, har visat stort intresse i förslagen, säger Dadea. "Han kom med viktiga synpunkter, eftersom det är väl känt att president Soru är mycket intresserad i utvecklingen av informationssamhället och överbryggandet av den digitala klyftan", säger han. Dadea avvisar spekulationer i att Soru kan fastna i en intressekonflikt mellan sin politiska karriär och sin företagsroll. "Soru är ingen programvaruproducent", säger han.

När Soru valdes för fyra år sedan, hade bara 25 procent av kommunalstyrelserna och 60 procent av befolkningen tillgång till Internet, säger Dadea. Genom stöd från det regionala styret, har bredbands-tillgången ökat till 66 procent av kommunstyrelserna och 85 procent av befolkningen.

"Nästa vår ska vårt Internet-projekt vara slutfört och alla regionala institutioner vara uppkopplade", säger Dadea. "Sardinien kommer att vara Italiens första 100 procent digitala region".

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: