2006-11-07

jaget

När du var liten baby så var du ren glädje och kärlek.

Du visste hur viktig du var, du kände det som du vore universums mittpunkt.

Du hade ett sådant mod, du bad om det du ville ha och du uttryckte alla dina känslor öppet.

Du älskade dig själv fullständigt, alla delar av din kropp, även din avföring.

Du visste att du var fullkomlig.

Och detta är sanningen om dig själv.

Resten är bara inlärt skräp som man kan befria sig ifrån.


(Louise Hay, 1998)

Inga kommentarer: