2006-11-02

And the hits just keep on coming

En relativt nypublicerad rapport i den ansedda vetenskapstidningen Lancet beskriver att över 655 000 människor har dött till följd av Irak-krig nummer II.

Det är i runda slängar 200 gånger fler än de som dog i Twin Towers. Kanske lika bra att låta udda vara jämnt nu?

Beräkningen bygger på intervjuer med 2000 familjer på 47 olika platser i Irak. Den mest omtalade rapporten innan denna nämner 45 000 döda. Det känns som att det är illa nog.

Artikeln finns i PDF-format här. Ekots rapport om eländet kan läsas här.

Inga kommentarer: