2009-09-13

IT-mångfald skapar hållbarhet

Jag satt häromdagen och lyssnade på Sveriges Radios sändningar från ett miljötoppmöte i Strömstad i Bohuslän den 7-8 september. Mötets tema var det om biologiskt mångfald, och i samband med detta intervjuade man en marinbiolog som förklarade varför det var så viktigt med biologiskt mångfald.

Marinbiologen menade att det inte bara var bra för sakens skull, att vi bör bevara arterna för att det är roligt att ha många olika arter i våra vatten, utan för att alla arter fyller sin funktion i ekosystemet. Om man har till exempel fem olika arter som har som specialitet att äta alger vid korallreven, spelar det ingen större roll om en av dessa temporärt slås ut via fiske, sjukdom eller annat. De andra fyra arterna kan ändå fylla den funktionen i ekosystemet.

På det här sättet bevaras stabiliteten i ekosystemet och det fortsätter att leva så som det alltid har gjort.

Om det däremot är bara en art som har samma funktion i ett visst ekosystem, blir systemet som helhet väldigt känsligt för yttre och inre störningar. Om den enda arten slås ut av miljögifter, sjukdom eller överfiske, hotar det på sikt hela ekosystemet.

Detsamma gäller våra kära IT-system. Så gott som nittio procent (åtminstone mellan 85-90% enligt alla mätningar) av alla skrivbordsdatorer kör någon form av operativsystem från Microsoft. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och nu senast Windows 7, som kommer att släppas om en månad.

Alla dessa operativsystem bygger på samma kärna även om de ser lite olika ut. Det innebär att de i mångt och mycket är mottagliga för samma typer av hot. Ofta är de säkerhetsluckor som finns, identiska mellan dessa olika versioner.

Det vill säga, en sårbarhet som finns i Windows XP finns ofta även för Windows 2000, Vista och 7 samtidigt. Och oavsett om detta säkerhetshål bara finns för Windows XP, innebär det ändå att två tredjedelar av världens skrivbordsdatorer är hotade.

Jag själv surfar däremot helt säker från just det speciella hotet, eftersom mitt operativsystem bygger på Linux-kärnan. Jag är å andra sidan mottaglig för attacker mot sårbarheter i Linux, som lämnar Windows XP-användare helt oberörda. De som köpt sina datorer från Apple, sitter säkert för alla attacker som inte berör deras speciella arkitektur.

Oavsett vilket operativsystem man använder finns det risker. Problemet på ett samhälleligt plan är att så stor andel av världens skrivbordsdatorer kör Windows i en eller annan form. Precis som i ett skadat ekosystem, är allting ifrån företagsnätverk till själva Internet mer sårbart eftersom ett operativsystem dominerar så totalt.

Man kan på ett ganska enkelt sätt slå ut stora delar genom att inrikta sig på den dominerande plattformen. Och hoten är ständigt återkommande.

Ett riktigt allvarligt virus som bara inriktar sig på Windows skulle kunna lamslå hela landet. Svininfluensan i all ära, men den homogena Windows-miljön som finns på var och varannan myndighet är ett lika stort hot mot den "nationella säkerheten" och allt vad man talat om.

Genom att sprida ut sina risker på flera operativsystem kan man säkerställa driften av viktiga samhälleliga funktioner såsom Internet-drift och kritiska styrsystem. Alla virus/maskar är ju inte lika harmlösa som Melissa.

Mångfald skulle dessutom gynna dig som privatperson, så länge du har det operativsystem som inte är drabbat av just den farsot som plågar IT-världen för tillfället.

Det är bland annat för IT-mångfald och framtidssäkerhet som Software Freedom Day firas.

Om du är i Stockholm, kom till Norrmalmstorg den 19 september, eller kolla efter andra firanden runtom i landet.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: