2008-04-03

Piratpartiets politik motverkar spridningen av fri programvara

I dagens fildelningsbegivelse i riksdagen företräddes endast mediagrenen av de som oftast säger sig förlora på den "illegala" fildelningen.

Det är ett jäkla tjat om pirater hit och piratkopiering dit. Programvarubranschen har ett antal intresseorganisationer som bevakar deras intressen, varav Business Software Alliance kanske är den mest kända.

Syftet med dessa organisationer är, precis som för mediakartellerna, att sätta åt konsumenter och företag som använder olagliga kopior av medlemsföretagens program. De senaste årens fildelningsdebatt har haft företag från mjukvarubranschen i frontledet, även om den totalt dominerats av multinationella mediakonglomerat. Det mjukvaruföretagen insett är att piratkopieringen gynnar dem på många sätt. Till och med Microsoft har erkänt att det gagnat dem mer än skadat. På grund av slapp kontroll har Windowsplattformen med piratkopieringens mycket goda hjälp befäst det de facto-monopol som Microsoft idag har på datormarknaden.

Att Microsofts Office-svit kostar flera tusen är det få slutanvändare som vet, eller åtminstone bryr sig om. Man har lånat en skiva från grannen, av Benke på Ekonomi-avdelningen eller av sin support-kusin som har alla de senaste programmen tillsammans med de senaste knäckta licensnycklarna. Likadant är det med Adobe Photoshop, Autodesk 3DStudio och de flesta andra branschstandarder. Principen verkar vara att göra det lite komplicerat, men långt ifrån omöjligt att piratkopiera, för att få så stor spridning som möjligt.

Företagen vet att det slutanvändaren använder hemma, kommer denne också att vilja använda på sitt företag, och det är där de stora pengarna trillar in för mjukvaruföretagen.

När Piratpartiet säger att

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Lagstiftningen skall ändras så att det görs helt klart att den endast reglerar användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang, vilket ju också var det ursprungliga syftet med konceptet "exklusiv distributionsrätt". Att dela med sig av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge det sker på ideell basis utan vinstmotiv.(min emfas)


är detta förödande för Fri programvara och Öppen källkod eftersom det per definition medför att kommersiell programvara kan kopieras fritt för eget bruk. Då branschen totaldomineras av det proprietära operativsystemet Microsoft Windows som vare sig är Öppen källkod eller Fri programvara, vilket med piratpartiets egen inställning kan kopieras fritt för eget bruk, vidmakthålls Microsofts monopol. Trots att Piratpartiet i sitt princip-program skriver att

Privata monopol ska bekämpas.

Den offentliga sektorn ska arkivera och göra dokument tillgängliga i öppna format. Det ska gå att kommunicera med myndigheter utan att vara bunden till en viss leverantör av programvara. Användningen av öppen källkod i den offentliga sektorn, inklusive skolor, ska stimuleras.

Öppna format och öppen källkod ska uppmuntras.


innebär denna dualistiska inställning att man trots fagra ord motverkar spridningen av just Öppen källkod. Detta eftersom användare i mycket stor utsträckning använder samma program och operativsystem på företagen som i hemmet. Då dokumentformat och system som Microsoft är upphov till är såpass inlåsta till sin leverantör har man som företagare inte så stort val. Antingen väljer man en Microsoft-lösning, eller så står man utanför resten av företagarsfären.

Urban Anjar på Ubuntu Sverige skriver ett inlägg om den utbredda piratkultur som råder i Sverige och hur detta gör att Microsoft-monopolet fortlever trots att det hör gamla tider till. Många användare skulle klara sig gott på de funktioner och möjligheter som Öppen källkod och Fri programvara erbjuder, som till exempel kontorssviten OpenOffice, bildbehandlingsprogrammet GIMP, webbläsaren Firefox, mediaspelaren VLC och många andra program.

Genom att legalisera piratkopiering av program kommer man inte närmre målet för Fri programvara och Öppen källkod utan längre ifrån det. Fri programvara blir inte en konkurrensfördel i sig, i samma utsträckning som om man skulle tvingas betala (åtminstone i teorin) för programmen. Jag undrar hur Piratpartiet har tänkt gällande dessa frågor? Är det någon som kan svara?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Det är redan idag lagligt att fildela just programvara.

Se Upphovsrätten paragraf 53. Den säger tydligt att den som kopierar programvara, där förlagan inte används i näringsverksamhet, inte ska dömas till ansvar.

Så även om din bloggpost var väldigt ambitiös, så missade du en av upphovsrättens mest okända detaljer.

Å andra sidan säger Piratpartiets politik tydligt att fri och öppen programvara alltid ska föredras vid myndigheter. Det är ganska främjande jämfört med hur det är idag, yes?

Christian Engström (pp) sa...

Vi har tänkt mycket på fri programvara, och vi ser det som en viktig del av det framtida öppna informationssamhället.

Men jag håller inte med om att det skulle vara förödande för fri programvara om det blev lagligt att gratis använda Microsoft Office och Photoshop för privat bruk (precis som det fungerar i praktiken idag).

Hela resonemanget bygger på premissen att de slutna programmen är bättre, så att om priset inte är en faktor kommer folk att välja det alternativet. Det håller jag inte med om. Windows är inte bättre än Linux - tvärtom, faktiskt.

Dels är Linux bättre rent tekniskt för de flesta användare, men även bortsett från eventuella tekniska meriter är öppenheten i sig en stor fördel. Alla som köper in program till företag vet om nackdelarna med inlåsning, så kan man slippa oroa sig för det blir man jätteglad.

Därför är jag säker på att fri programvara kan vinna på egna meriter. I synnerhet om den offentliga sektorn går före med att byta till fri programvara där det är lämpligt, och insisterar på öppna format för all dokumenthantering. De punkterna är del av Piratpartiets program.

Jag har utvecklat vår syn på fri programvara lite grand i ett blogginlägg med titeln "Sex skäl för öppen källkod" på http://christianengstrom.wordpress.com/2007/12/16/holland-valjer-oppen-kallkod/

Jag har också skrivit ett längre inlägg i vårt forum på temat "Pirater och frikodare behöver varandra" på http://forum.piratpartiet.se/Topic74824-289-1.aspx#bm74851

Som jag ser det är både frikodare och pirater engagerade på samma sida i samma kamp. Vi har bara valt att attackera fienden på olika fronter. Det är bra det, för då får han mer att göra. :)

Buddy Jesus sa...

Rick: Ja, det är mer främjande med inriktat fokus på öppen programvara gällande myndigheter, men å andra sidan är det inte svårt att överträffa sittande regering, eller förutvarande på den punkten. :)

Tack för upplysningen om upphovsrättens §53. Men detta gäller väl bara i Sverige? Huruvida man döms till ansvar eller inte har väl heller inget att göra med hur lagligt det är, bara att det inte utdöms något straff? Jag är inte insatt i sakfrågan, så jag bara spekulerar här.. Men det låter inte så på din formulering.

Christian: Fri programvara och Öppen källkod är säkerligen bättre både som koncept och i många synvinklar, men människor föredrar det de kan framför okända produkter som de inte har en aning om. Det är detta som jobbar mot F/OSS och inte Windows eventuella överlägsenhet. Att man fritt kan piratkopiera proprietära program är en betydande faktor till att denna obalans i marknaden består, IMHO.

Men det är jättebra att ni jobbar för F/OSS, det är hedervärt. :) Jag ska läsa dina inlägg.

Rick Falkvinge (pp) sa...

Buddy Jesus: Det må vara hänt att det inte är svårt att överträffa sittande regering. Men det är också lite därför Piratpartiet bildades, på grund av de sittande politikernas monumentala ointresse för de här frågorna.

Jag känner inte till någon ickesvensk motsvarighet till vår § 53 -- å andra sidan har jag inte letat. Men det är värt att notera att du aldrig sett något åtal för programvara i fildelningshysterin. Alla åtal har gällt musik, film och spel (som innehåller musik, film och grafik och därför har självständig verkshöjd). Du har helt rätt när du säger att program inte är undantaget från upphovsrättens monopol i § 53, bara att privata upphovsrättsintrång är avkriminaliserade. I teorin skulle ett kommersiellt programvaruhus fortfarande kunna stämma civilrättsligt.

Hur som helst - att du så snabbt fick svar från både Piratpartiets ordförande OCH vice ordförande på bloggpostningen hoppas jag är en indikation på att vi är väldigt passionerade kring både fri och öppen programvara. :)

Anonym sa...

Jag tycker det är en himla tur att jag blir upplyst om att fri mjukvara inte kan tävla mot ickefri mjukvara på jämna villkor annat än med att det är gratis eftersom det är så mycket sämre, för om jag inte hörde det upprepas om och om igen, kanske jag skulle få för mig att det är falskt. Att internet har ökat möjligheten till att sprida fri mjukvara (och ordet om det) mer än ickefri har ju haft sitt till.

Buddy Jesus sa...

Rick: Jo, ni har verkligen anammat internetkanalen som er, till skillnad från den gamla träiga politiska adeln som innehar de flesta mandat i riksdagen.

Jag har många åsikter som överensstämmer med (pp) och hoppas att ni kommer in i riksdagen till nästa val och rör om lite bland de trötta pamparna. Inte minst integritetsfrågan är väldigt viktig.

Jag hoppas också att ni kan profilera er tydligare på F/OSS-fronten, för även om jag har fel i min uppfattning om er, vet jag många som håller med mig inom just F/OSS-lägret.

Mekaniserad Apelsin: Jag menar inte att F/OSS inte kan tävla på lika villkor och mister all attraktionskraft om den inte ensam har fördelen av att vara gratis.

Jag menar att det finns en inneboende tröghet i marknaden som gör att om ofri programvara finns tillgänglig med låg tröskel, motverkar detta att människor provar på fri programvara. Detta eftersom det är en ganska omvälvande förändring som man inte vidtar om man inte är väldigt motiverad.

Jämför det med en gungbräda som i ena änden har Israel Kamakawiwo'ole och i andra änden Paolo Roberto. Nog är Roberto en fighter, men han har inte så mycket chans mot en som väger 90% mer än honom (bildligt talat).

Jag är helt övertygad om att F/OSS kommer att segra i slutänden. Microsofts marknadsandel kommer att krympa successivt, men min poäng är att denna marknadsandel bibehåller sin storlek på grund av piratkopieringen av deras programvara.

Trots att den är frihetligt underlägsen väljer folk den eftersom den är lätt tillgänglig, den förinstalleras på de flesta laptops (även de som inte kan köra Vista ordentligt) och har ett fast grepp inom företagsvärlden när det kommer till klientdatorer.

F/OSS kan verkligen tävla på lika villkor om marknaden är sund. Men det anser jag inte att den är just nu.

Anonym sa...

Som du själv skriver så vill folk använda det dom är vana, och rätt ände att börja på då bör vara att se till att FLOSS är det som används i undervisning i skolorna. Detta är något PP strävar åt.

Men glöm inte bort att om PP ska in i riksdagen och "röra om" så behövs röster som din och min...

Anonym sa...

Det här tror jag är ett övergående problem, eftersom jämförelsen görs mellan två programutvecklingsmodeller (proprietär respektive fri/öppen mjukvara) som uppstått under den nuvarande kopieringsfientliga rättighetsregimen. En orsak till att Microsoft Windows har lyckats nå och bibehålla en så dominerande ställning på marknaden, de tekniska tillkortakommandena (främst avsaknaden av källkod) till trots, är just att politikerna via lagstiftningen har premierat hemlighetsmakeri och vinstmaximering på bekostnad av fri konkurrens och användarinflytande.

Även om ett specifikt program utan tillgänglig källkod mycket väl kan vara mer attraktivt och populärt bland användarna än ett konkurrerande program som sprids enligt GNU GPL, så bör den som tänker långsiktigt satsa på den produkt som har störst chans att överleva även när den ursprungliga producenten har lagt ned utvecklingen. Den som väljer att kopiera sluten binärkod är hänvisad till att fortsätta kopiera binärkod från samma producent vid varje uppdatering, precis som kommersiella piratkopierare har gjort i alla år, men Microsoft kommer inte att ge någon support till användare som aldrig betalar för sig. Om man är beroende av viss funktionalitet i sin egen näringsverksamhet, då får man vackert slanta upp vad det kostar att åstadkomma denna funktionalitet, och då blir det i allmänhet billigare ju fler entreprenörer som har de tekniska förutsättningarna att åta sig uppdraget.

Att sedan miljoner privata användare utan närmare eftertanke fortsätter att använda det som en gång var det enda som fanns tror jag inte vi kan påverka, annat än möjligen indirekt genom ökad upplysning om alternativen. Det är knappast förbudet mot kopiering för enskilt bruk som är det främsta skälet för folk att överge Windows, för i så fall borde Microsoft av ren självbevarelsedrift tala tyst om att det förbudet ens existerar...

Även om jag också förespråkar en "humanisering" av upphovsrätten, så är jag kritisk till den praxis vid förändringar av lagen som säger att redan skapade verk skall åtnjuta samma skydd som verk skapade efter det att ändringen trätt i kraft. Om vi vill uppmuntra författare att skriva fler böcker, vari ligger logiken i att ösa mer pengar över redan avlidna författares arvingar och förläggare? När vi nu diskuterar en förändring åt andra hållet, en begränsning av rättigheterna i stället för en utökning, så vill jag egentligen låta redan producerad programkod fortsätta att förtvina under de gamla villkoren. Hur många kommer frivilligt att använda en piratkopia av Windows XP och riskera påhälsning av BSA, när de kan undanröja hotet genom att uppgradera till något nyare? Och om de ändå tänker uppgradera, varför inte passa på att pröva GNU/Linux i stället för Windows Vista?

Björn sa...

Om folk väljer de fria alternativen bara för att de i de flesta fall är gratis har de som förespråkar fri programvara ingenting vunnit.

Anledningen till att välja fri programvara, om vi vill att folk skall säga nej till proprietär dito, måste vara friheten.

Ofri mjukvara kan oxå vara gratis, så kallad freeware. Den är högst propritär på samma sätt som GPL inte motsätter sig att man säljer programmen.

Vad händer den dagen som Microsoft väljer att släppa Windowsgratis för hemanvändare eller låter det vara reklamfinanierat. Det skulle inte göra operativet fritt och har vi inte informerat våra vänner om varför friheten är viktig lär de omfamna den med hull och hår.

Ofriheten i proprietär programvara regleras av två saker. Dels i upphovsrättslagen, dels i beslutet att inte distribuera källkod. Att inte tillåta exakt kopiering (frihet 2) är dåligt/ondskefullt/omoraliskt/whatnot. Om politikerna beslutar sig för en reform av upphovsrätten kan det resultera i att programmen blir friare, men inte fria (då inte källkoden distribueras). Ett program som är jätteofritt är sämre än ett som är ganska om inte helt fritt (bäst är ju dock de helt fria).

Som jag uppfattar det är det Stallman och andra ideologer hos FSF att man borde _få_ kopiera Windows eller andra proprietära program, men att man borde låta bli att faktiskt göra det då dessa inte är fria.

Dessutom tror jag att du överskattar vad kopiering har betytt för Microsofts dominerande ställning på marknaden. Visst har det säker spelat in och jag tror nog att det hjälper till ganska bra att upprätthålla det situationen nu när det finns alternativ. Men framför allt tror jag att MS har kommit dit de är idag pga av att de lyckats ta ett slags strypgrepp på återförsäljarna av datorer, det är ju bara något eller några år som gemene man _som verkligen anstränger sig_ kunnat få en märkesdator eller laptop utan windows.