2008-04-03

Oscar Swartz är dagens hjälte.

Efter att ha genomlidit riksdagsdebatten om fildening och upphovsrätt där i princip idel mediabranschföreträdare var närvarande och ljudliga måste jag applådera Oscar Swartz initiativ i Expressen. Att på ledarplats, i bästa tänkbara tid få fram ett budskap som företräder "internetgenerationen" är hedervärt.

Om ni inte läst debattartikeln, gör då det snarast.

Musiker och filmskapare av rang kommer att klara sig genom den här omvälvningen, precis som företag som säljer datorprogram kan omstrukturera för att ta tillvara på möjligheterna med öppen källkod och fri programvara. Det är en fråga om hur och var pengarna tas ifrån.

I slutändan kommer detta att leda till ett rikare kulturlandskap, med mer dynamisk spridning av utav ny kultur, inte bara baserat på vem som skriker högst med mest pengabackning, utan av de som berör mest och hittar sin publik.

Att i terroristbekämpningens och upphovsrättens namn ge staten och/eller mediabranschen rätt att ta del av min privata information är fel. Oavsett om jag har rent mjöl i påsen eller inte. Jag låser dörren när jag går på toaletten för att jag vill vara privat, inte för att jag har olagligheter för mig när jag är där.

Livegenhet hörde forntiden till. Låt oss inte hamna där igen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: