2008-04-21

En röst om oegentligheterna innan Norges JA till dokumentformatet OOXML

För er som inte läser Slashdot och inte har hört om debaklet som föregick omröstningarna gällande Microsofts dokumentformat Office Open XML finns det en hel del åsikter och fakta att läsa igenom.

Efter ungefär 3500 kommentarer om förändringar/förbättringar i standarden i International Standards Organisation (ISO) Fast track-process lyckades Microsoft ändå lobba igenom denna vingbrutna fågel genom standardprocessen.

På flera håll runtomkring klotet har det rapporterats oegentligheter, regler har åsidosatts i Finland och påtryckningar har satts in i Sverige, korruptionsindex har korrelerat med JA-röster i den internationella processen och så vidare.

Nu berättar ordföranden i Standard Norge om hur en 80-procentigt kritisk inställning till OOXML inom standardorganet trots alla invändningar slutade i en JA-röst.

Här har tydligen en tjänsteman, utan teknisk kunskap på egen hand, röstat ja till en standard som hade över 3500 reservationer och invändningar. I en process som verkar allt annat än tillförlitlig då den baseras på 100-procentig konsensus.

Det borde finnas något sätt att upphäva sådana här uppenbart genomtvingade beslut, men ISOs regler är inte satta för att stoppa ett enskilt företags skumraskspel och de står därför handfallna och till synes nöjda över utvecklingen.

Det verkar dock som att enskilda länder agerat och uttalat sig, senast Belgien och Nederländerna, om att inte använda OOXML i detta skede. Även Tysklands utrikesdepartement har uttalat sig om att vägra använda OOXML om det inte finns en öppen källkods-lösning utan patent- och upphovsrättsrestriktioner. Sverige har också de allvarliga betänkligheter med att använda OOXML.

Saken är den att det OOXML-format som standardiserats inte är det som Microsofts Office 2007 sparar i per automatik. Det är ett annat, avskalat format som avses. Det OOXML-format som nu standardiserats är ett import/export-format. Det saknar referensimplementation i sin helhet och har patentlösningar som tillhör Microsoft.

Förhoppningsvis är inte sista ordet sagt om denna standardiseringsprocess.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

Thomas Tvivlaren sa...

Ännu ett organ som växlar fot beroende på hur det ekonomiska intresset ligger i linje med det som ska beslutas... Mums! Vi behöver mer sådant! *cynism*