2010-01-25

Nyzeeländsk skola kör 100% öppen källkod

Linux.conf.au, en konferens om öppen källkod i Oceanien, hölls ett föredrag om Albany Senior High School i Auckland, Nya Zeeland. Skolan har kört en fullständig öppen källkodsmiljö sedan den startades i mitten på 2009. På klientdatorerna körs Ubuntu och på servrarna använder man Mandriva, på grund av dess katalogtjänst.

Tidningen CIO menar att serverkostnaderna kapats med hur många procent som helst, men deras uträkning ger jag faktiskt inte mycket för. Bara för att racken man köpt in rymmer 48 enheter måste man inte fylla upp dem. Skolan har trots allt bara 230 elever och de fyra servrar man kör borde räcka gott för eleverna oavsett vilket operativsystem man kör.

Man har valt öppen källkodsvägen trots att det finns ett stort och väldigt subventionerat statligt avtal med Microsoft för att köra deras programvaror. Detta i sin tur innebär att man faktiskt betalar för programvara som man inte använder eftersom man väljer att gå sin egen väg. Alla referensplaner är dessutom skrivna med utgångspunkt i en Microsoftmiljö.

Programvaror som används är bland annat OpenOffice.org och Google Docs för kontorsgöromål, Moodle för utbildningsmaterial, den sociala programvaran Mahara för studentmaterial och portfolios och Koha för bibliotekssystemet.

Projektet har enligt upphovsmännen avlöpt bra med god acceptans från eleverna, till skillnad från det i Ekbackeskolan i Osby, där "elevdatorerna inte går att använda". Det verkar dock vara helt annorlunda på det närliggande Naturbruksgymnasiet där datorerna fungerar fint.

Kanske har det att göra med att Ekbackeskolan inte hade något intresse av att utbilda vare sig personal eller elever i det nya systemet utan väntade sig att det skulle fungera på precis samma sätt som i Windows?


Att förvänta sig att man ska kunna förstå ett system bara genom att sätta sig ner och använda det är ett relativt naivt förhållningssätt som inte fungerar för de allra flesta. Det kräver aktivt kunskapssökande vilket inte alla finner speciellt roligt eller ens har kunskapen att göra. Att peka och klicka omkring i ett fönsterhanteringssystem är väl inte så komplicerat, men så fort det ska installeras program, göras inställningar och anpassas till den enskilda elevens behov och förutsättningar, då blir det lite mer komplicerat.

Windows-plattformen har ett klart övertag efter 20 års marknadsdominans. Supportkapitalet bland familj, vänner, grannar och personal på skolan ska inte underskattas. Linux och öppen källkod har inte den basen att stå på och kan därför inte bara hoppas att det löser sig automatiskt. Det måste finnas en supportorganisation och lektionstid som avsätts för att lära sig och förstå det nya systemet.

Detta är något som både IT-organisationen och skolledningen borde trycka lite extra på. Det är knappast något specifikt för Linux, det gäller även det "intuitiva" Mac OS X eller vad det vara månde. Ingen IT-lösning är så enkel att den inte kräver några utbildningsinsatser. Problemet är bara att när det kommer till Windows så är utbildningsinsatsen redan gjord av åratal av användande på andra arenor än i exempelvis skolan, så där kan eleverna redan hantera den i viss mån.

Implementationen på Nya Zeeland genomfördes på ungefär två månader, vilket är ett oerhört kort projekt med bara några veckor var för utvärdering, test och uppstart. Ändå har systemet fungerat bra. Nyckeln här är troligtvis att man inte har något gammalt system att konvertera från, gamla dokument som måste kunna läsas och annat gammalt mök som ligger och drar. Inlåsning i olika system tar tid att ta sig ur, kostar mängder med pengar och kan få ett projekt att helt gå i stöpet. LiMux-projektet i München är ett bra exempel på ett sånt.

Kostnaderna för systemskiftet läggs inte sällan på det nya systemet, vilket gör att totalkostnaden för ett byte till ett system som långsiktigt är billigare blir högre än att köra vidare på samma gamla system som låser in både dokument och användare i licensmodeller som kostar på sikt.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Daniel Holm sa...

Tackar för intressant läsning.

Anonym sa...

OT:

Varför syns knappt TL och TC mera på Ubuntuforumet och varför får man knappt nån information om vad som händer?