2009-03-18

Kör Microsoft Office 2007 på Ubuntu Linux 8.10


En av de allra mest använda applikationerna i världen är Microsoft Office. Länge har det gått att köra Office 2003 under Linux, men nu har man äntligen löst problemen för att köra även Microsoft Office 2007 om man så önskar.

Själv föredrar jag OpenOffice.org 3 eftersom det är både gratis och fritt, men för de som har en licens och vill köra det i sitt Ubuntu finns det nu ett sätt. Förmodligen kommer det att dyka upp enklare sätt att göra detta på, men för tillfället är detta det sätt som gäller.

För att installera Office 2007 krävs Wine 1.1.9 eller nyare version. För att installera detta måste vi göra en del saker.

Först måste vi lägga till en programvarukälla. Det gör vi i System -> Administration -> Programvarukällor:Under fliken Tredjepartsprogramvara lägger vi till andra programvaruförråd än de officiella som stöds av Ubuntu:Tryck på Lägg till... så får du upp den här rutan:I den klistrar du in denna rad:

deb http://wine.budgetdedicated.com/apt intrepid main

Sen, för att inte få ett varningsmeddelande, skulle jag rekommendera att köra följande kommando, för att ta ner verifikationsnyckeln för det programvaruförråd du just lagt till. Detta gör du enklast i terminalen (Program -> Tillbehör -> Terminal):

wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -

Allt ovanstående ska stå på en rad. Kopiera det härifrån och klistra in genom att högerklicka i terminalfönstret och välj Klistra in eller använd snabbkommandot <Shift>+<Ctrl>+<V>.

Sen ska du lägga till paketen wine och cabextract. Detta gör du antingen i pakethanteraren Synaptic (System -> Administration -> Pakethanteraren Synaptic) eller genom att i terminalen skriva kommandona (ett och ett):

sudo apt-get update
sudo apt-get install wine cabextract


Verifiera att du har rätt version av wine genom att i terminal skriva:

wine --version

Detta bör visa wine-1.1.9 eller senare för att detta ska fungera.

Nästa steg är att hämta hem ett litet hjälpscript som heter winetricks. Scriptet hämtar hem bibliotek och DLL-filer som behövs för vissa Windows-program, på ett relativt smärtfritt sätt. Detta görs genom att (återigen, en rad i taget) i terminal skriva:

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
chmod +x ./winetricks


Med detta har vi hämtat hem scriptet och sedan gjort det körbart. Nästa steg är att installera de DLL-filer som behövs för att Microsoft Office 2007 ska kunna installeras. Detta görs genom kommandot:

./winetricks gdiplus riched20 riched30 msxml3 msxml4 msxml6 corefonts tahoma vb6run vcrun6 msi2


Detta ska köras som ett enda kommando och klistras in på samma sätt som beskrevs ovan. Det kommer förmodligen att ta en stund att köra detta script, men det sparar mycket tid för dig, så gå och ta en kopp om det drar ut på tiden.

Nästa steg är att peta i skivan med Office 2007 och köra setup.exe

Det bör räcka med att öppna skivan och dubbelklicka på filen.

Följ sedan instruktionerna på skärmen så har du snart ditt Office 2007 installerat.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Alexander sa...

får endast version 1.1.17 vilket är den som ligger på winehq.com också?