2008-03-11

Anonymiseringsnätverket Freenet

Under några år har utvecklarna i projektet Freenet strävat efter att få ett i det närmaste icke-censurerbart och anonymiserat nätverk som fungerar för gemene man. I och med att projektet släppte en genomarbetad alfa-version den 29 januari ser det målet ut att kunna förverkligas. Det verkar bli allt mer nödvändigt med motåtgärder för att freda sin integritet.

Freenet fungerar så att kommunikationen mellan alla datorer (noder) som deltar i nätverket är krypterad. Varje nod ansluter till ett antal andra noder, antingen i ett så kallat dark-net där endast personer som känner varandra ansluter sig till varandra (se nedan), eller via ett så kallat open-net, där man ansluter till ett visst antal redan kända publika noder. Jag har skrivit om Freenet förut.

Figur 1: Ett darknet, nätverk där din dator bara känner till de närmaste anslutna datorerna. Nätverket Freenet spänner över tusentals datorer, men ursprung och destination för datapaketen som skickas avslöjas inte längre än vad som är absolut nödvändigt.

Det är Open-net som är det nya i alfa-versionen av Freenet. Problemet med Freenet förut var att man behövde hitta folk att koppla sig till innan man kunde ta del av nätverket. Eftersom det är en helt distribuerad modell finns det ingen central punkt dit alla datorer i nätverket är kopplade. Detta innebar att man antingen var tvungen att känna folk som redan hade Freenet installerat, vilket var en försvinnande liten chans. Eller att man var tvungen att koppla ihop sig med totala främlingar, vilket i princip satte den egna säkerheten på spel.

Nu har Open-net formaliserat det här sista steget och kopplar automatiskt ihop dig med främlingar tills dess att du och dina vänner har kommit igång med Freenet och kopplar sig med varandra. Då kan Open-net-funktionaliteten slås av och ett komplett anonymiserat Dark-net (se även Wikipedia) kan erhållas.

Visserligen kompromissar man med anonymiteten genom att ha Open-net-funktionalitet, att koppla upp sig mot totala främlingar (inklusive potentiella Bad Guys), men vinsterna med att ha en lägre instegströskel för att komma igång med Freenet uppväger detta med stor marginal. I praktiken var man tvungen att göra detta ändå för att över huvud taget prova på Freenet.

I dagsläget har Freenet ett blogg-system, epost, filöverföringsprogram, newsgroups (som Usenet), en enkel indexeringstjänst och web-gränssnitt för administration. Allt är anonymiserat, distribuerat och i princip omöjligt att censurera. Vad som behövs nu är användare, dokumentation, högre hastighet på överföringarna och lite polish på användarsidan.

Freenet använder sig av en datacentrisk lagringsmodell. Det är strunt samma var datan du vill åt lagras någonstans. Det är till och med ett uttalat designmål att det ska vara omöjligt att veta var en specifik bit data lagras, just för att det ska bli svårare att censurera och kontrollera användare. Det viktiga är informationen i sig, hur du får den och varifrån spelar ingen roll.

Instruktioner hur du installerar Freenet finns här.

Läs mer på http://freenetproject.org/documentation.html

Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Innebär detta att du har lämnat badstranden i fjärran och återkommit till den bistra verkligheten i norden?

//F

Thomas Tvivlaren sa...

Av historien lär sig uppenbarligen de nuvarande politiska makthavarna ingenting. Ju mer man inskränker och begränsar desto större incitament för att skapa motvärn...