2007-07-20

Jabber utmanövrerar snart MSNFörutom att det är en RFC-bestämd meddelandestandard som är helt öppen är Instant Messaging-klienten Jabber den som kör samma protokoll som Google Talk. Detta faktum ensamt borde få en att inse att MSN inom ett tag kommer att vara utmanövrerat. Till detta kan läggas att Jabber är:

distribuerat. Man kan skapa sig ett jabberkonto på massa servrar runt om i världen. Jabber.org och Jabber.se för att ta några exempel. Dessa jabber-servrar håller sedan kontakt sinsemellan i ett världsomspännande nätverk. Därmed inget tvång att registrera sig hos någon speciell leverantör.

möjligt att integrera med andra IM-lösningar. Det finns gateways för t ex ICQ, MSN, AIM på servernivå, vilket innebär att man anger sitt MSN-, ICQ-, AIM-lösen och -användarnamn och får en transport av sina IM-meddelanden till sin Jabber-klient. Man kan alltså köra fyra kontotyper i samma fönster. De IM-kontakter man har tror att meddelandena kommer från ett vanligt ICQ-, MSN- eller AIM-konto, vilket de ju i princip gör också. Alla servrar har inte dessa gateways installerade, men väldigt många.

utbyggbart. Eftersom kommunikationen mellan Jabber-klienter och servrar är i XML-format finns det egenligen inga begränsningar för vilken typ av information som kan överföras mellan olika klienter. Detta inkluderar röstkommunikation via exempelvis VoIP och videokommunikation.

internationaliserat. Teckentabellen som används är UTF-8, vilket innebär att såväl kinesiska som amhariska och isländska går utmärkt att kommunicera utan inskränkningar.

privat. Det har stöd för kryptering av kommunikationen med OpenPGP. Det är också mycket enkelt att komma igång med.

internt. Eftersom både servrar och klienter bygger på öppna standarder finns det massor av servrar och klienter byggda med öppen källkod. Det går därför utmärkt att ha en företagsintern Jabber-server, eller en för skolan, universitetet, föreningen eller institutionen. Denna kan sedan kopplas mot Jabber-nätverket. Transporten mot nätverket kan sedan regleras vid behov.

bandbreddseffektivt. Eftersom Jabber-nätverket är distribuerat över flera servrar är det mycket skalbart. Om man tar MSN som exempel behöver meddelanden skickas fram och tillbaka över Atlanten även om man pratar med en person tre kilometer längre bort, eftersom alla meddelanden måste gå genom MSNs servrar. Med Jabber krävs inte detta, om man använder en lokal server för exempelvis företaget, staden, länet eller landet. Då skickas inte meddelande längre väg än absolut nödvändigt.

Skapa ett konto själv, och prova. Om inte annat kan ni prata med mig. ;)

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: