2010-06-28

Varför valfail, SR och SVT?

Det är inte så att man blir förvånad precis. Men oavsett hur man ser på det så marginaliseras de mindre partierna till förmån för de större. Nu har förvisso sanningssägarpartiet (åtminstone enligt dem själva) Sverigedemokraterna lyckats ta sig in i politikens senaste finrum, valpejl.se. Men där stoppas all övrig konkurrens effektivt. 5 516 personer kandiderar i år till en riksdagsplats. Gemensamt för (nästan alla) dessa är att de får möjligheten att fylla i en enkät med ett antal frågor för att kunna nå ut med sitt budskap. Partipolitiskt fördelar sig dessa enligt valpejl på det här sättet:

 • Moderaterna: 765

 • Folkpartiet: 815

 • Centerpartiet: 756

 • Kristdemokraterna: 771

 • Socialdemokraterna: 742

 • Miljöpartiet: 623

 • Vänsterpartiet: 665

 • Sverigedemokraterna: 63

Övriga partiers riksdagskandidater uppgår till 316 stycken.

Dessa utgörs av (förutom synbarligen partilösa kandidater) dessa partier:
 • SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

 • RS - Rättvisepartiet Socialisterna

 • F! - Feministiskt initiativ

 • PP - Piratpartiet

 • SKÅ - Skånepartiet

 • SocD - Socialradikala Demokraterna

 • Riksh - Rikshushållarna

 • ALP - Allianspartiet/Medborgarens röst

Det är ingen massiv skara partier. Det är inte ens fler än vad som kan räknas på fingrarna. Men ingen av dessa partiers kandidater har fått svara på enkäten.

Jag kan förstå om man drar gränsen för vilka partier som får en egen knapp att trycka på i systemet. Men att man går ut och skriver följande är ju bara skandalöst:

För att få svara på enkäten måste du tillhöra något av de sju nuvarande riksdagspartierna eller Sverigedemokraterna och kandidera till riksdagen.


Varför denna partibegränsning? Det kan ju knappast vara utrymmesbrist på sajten i alla fall, eftersom de övriga partiernas kandidater uppgår till knappt hälften av exempelvis ett marginalparti som Vänsterpartiets kandidater. För att inte tala på Folkpartiet, som har whopping 815 kandidater som får fylla i sina enkäter om de bara vill.

Att ha över 65 000 kandidater till kommun, landsting och riksdag med var sin ifyllda enkät är förstås orimligt. Det blir en logistisk mardröm och kan motiveras. Inte på ett enkelt sätt i dessa IT-tider, men det kan motiveras.

Att motivera att utesluta 316 av de 5516 riksdagskandidaterna låter sig inte göras lika enkelt. Hur kan man på ett rimligt sätt motivera uteslutandet av Feministiskt initiativ, som fick 2,2 procent i Europaparlamentsvalet 2009, eller Piratpartiet som fick 7,1 % av rösterna i samma val? Piratpartiet var således mer framträdande än så kallade etablerade partier som Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna fick 2,93 % i valet 2006 och fick därför statligt partistöd. Är det detta enda kriterium som utgör basen för urvalet på valpejl.se? Jag hoppas verkligen inte det.

Jag antar därför att det är en bugg någonstans och har därför rapporterat detta till valpejl@svt.se:

Hej!

Jag försöker att gå in och läsa enkätsvar av någon från följande partier:

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti
RS - Rättvisepartiet Socialisterna
F! - Feministiskt initiativ
PP - Piratpartiet
SKÅ - Skånepartiet
SocD - Socialradikala Demokraterna
Riksh - Rikshushållarna
ALP - Allianspartiet/Medborgarens röst

men finner då att de saknas i systemet. Då det inte finns en rimlig
förklaring till att ni uteslutit övriga partiers 316 kandidater från att
svara men låter 5200 andra riksdagskandidater göra det, måste det
finnas en rejäl bugg någonstans i databasen, alternativt i koden som
hämtar informationen.

Eftersom jag är systemutvecklare själv förstår jag att det bara är ett
slarvigt förbiseende från er sida och hoppas på en snar förbättring. :)

MVH Mathias


Om inte sunt förnuft biter på dem så kanske en rejäl dos av tjat och gnäll gör det? Man kan bara anta att hela valpejl och den valrörelse som nu dragit igång har till uppgift att bevara status quo. Industriarbetaren och Slöddertäljebon, den bildlöse Johnny Olsson, ägare av noll bolag, skriver som vanligt läsvärt om valpejl, liksom Beelzebjörn.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: