2007-11-16

Pengar som skuld, eller: Vem ska dra ur proppen?

Vet du hur pengar blir till? Jag trodde att jag visste det tills jag såg den animerade filmen Money as Debt som finns på Google Video. Se den.

Jag trodde att banker kunde låna ut pengar eftersom det fanns folk som sparade pengar i banken. I belöning fick spararna en låg ränta. Besparingarna kunde därefter lånas ut till låntagare mot en högre ränta och så länge inte alla sparare tog ut sitt sparkapital kunde banken hållas flytande och den kunde tjäna pengar och medborgarnas intressen.

Jag var tydligen naiv. Så var det förr, för flera hundra år sedan. Numera kan bankerna skapa pengar ur tomma luften. Ett exempel ur filmen ger att en summa av $1111.20 av s.k. "High powered money", det vill säga bankens depå hos centralbanken, kan lånas ut till nästan $100000 (ett hundra tusen) under förutsättningen att lånen sätts in i en eller annan bank. Det innebär att reella pengar kan nästan 100-faldigas inom systemet, allt legaliserat och uppstyrt av centralbankerna.

För att hålla systemet flytande krävs konstant tillväxt i en allt högre takt. Pengarna måste i princip stå som skuld hos någon för att hela världsekonomin inte skall kollapsa.

Ingen skuld = Inga pengar.

Grovt förenklat är det säkert, men hur många har hört talas om detta? Hur många har läst om det i skolan? Hur många har läst om det i tidningen?

För att citera David Rockefeller från 1991:

We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected the promises of discretion for almost forty years.

It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years.

But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world-government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the National autodetermination practiced in past centuries


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: