2006-09-17

skrutt

läst på väggen:

bland de surmulna sömndruckna knegarpendlarögonen hör jag fotfarande änglarna sjunga om bara dig.

Inga kommentarer: